Al jaren wordt in de laatste week van januari door diverse ziekenhuizen aandacht gegeven aan slokdarm- en maagkanker. Ook dit jaar hebben verschillende ziekenhuizen een informatief programma aangeboden. Dit keer in de vorm van een online-webinar. Dit door zowel het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU), Amsterdam UMC, en het Antoni Van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL).

Zorgprofessionals van verschillende disciplines bespraken ontwikkelingen in de behandeling en de nazorg voor mensen met slokdarm- of maagkanker. Zo legden oncologen de snelle ontwikkelingen binnen de immuuntherapie (gericht op het versterken van het immuunsysteem) uit die naast chemotherapie, bestraling, en operatie in bepaalde gevallen kan worden gegeven, en in die gevallen tot betere resultaten kan leiden. Ook werd in deze drie webinars gesproken over de goede samenwerking met SPKS, en over de activiteiten waarbij deze samenwerking van meerwaarde is voor de patiënt. Twee daarvan zijn:

  • Het protocol voor de behandeling van functionele klachten van het Amsterdam UMC.
  • Hoe maak je nou een bewuste keuze voor een ziekenhuis (webinar AVL op 1:28).


Het webinar van het Amsterdam UMC

In het webinar van het Amsterdam UMC werd een presentatie getoond over het protocol functionele klachten dat in het Amsterdam UMC recent is ontwikkeld. Zie hiervoor de video over functionele klachten na slokdarm- en maagoperatie, waarvan maar een klein deel in het webinar kon worden getoond. Na een slokdarm- of maagkankerverwijdering ontstaan er geregeld functionele klachten die je hinderen in je dagelijks functioneren. Dat kan behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van leven. Tot nu toe was er in de ziekenhuizen geen richtlijn of protocol voor de behandeling van deze functionele klachten. In het Amsterdam UMC is daarom gezocht naar een multidisciplinaire aanpak hiervan. Dit heeft geresulteerd in een protocol dat door alle betrokken disciplines wordt gebruikt als mensen dit soort klachten blijken te hebben. Ook in andere ziekenhuizen wordt hier gebruikt van gemaakt. Als je sinds de operatie klachten hebt waar tot nu toe niets aan te doen leek te zijn, dan kan je in je eigen ziekenhuis vragen of in dit protocol nog andere mogelijkheden beschreven zijn.
Op de site van het Amsterdam UMC lees je meer over de Slokdarmkankerdag 2022. Je vindt hier ook nog andere informatie en presentaties van deze dag.

Keuze voor een ziekenhuis

Over de vraag hoe je nu kiest voor een ziekenhuis voor je behandeling, vertelde Irene Dingemans in de webinars van het AVL (in de webinar op 1:28) en van het Amsterdam UMC over het project dat hier een antwoord bij zoekt. Irene is belangenbehartiger bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) waar SPKS bij is aangesloten. Samen met SPKS heeft NFK gegevens over ziekenhuizen verzameld op vijf belangrijke thema’s. Bijvoorbeeld over behandelaanbod, overleving, ervaringen van patiënten die in dat ziekenhuis zijn behandeld voor slokdarm-of maagkanker. Dit heeft geleid tot een beschrijvingen in een keuzehulp waarin mensen zelf kunnen bekijken welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Op dit moment zijn nog maar enkele beschrijvingen beschikbaar via deze keuzehulp. De komende tijd komen daar meer ziekenhuizen bij. SPKS is blij dat in de webinars ook aandacht aan deze ontwikkeling is besteed. Meer informatie over de keuzehulp vind je op de website van NFK.

N.B.: Een  link naar het RAKU-webinar hebben wij helaas niet beschikbaar.

Back To Top