In de NOSANO-studie is onderzoek gedaan naar de behandelvoorkeur van slokdarmkankerpatiënten.

De standaardbehandeling voor patiënten met slokdarmkanker zonder uitzaaiingen bestaat meestal uit chemotherapie en bestraling gevolgd door een operatie. Uit onderzoek is gebleken dat de chemotherapie en bestraling bij een deel van de patiënten zo’n goed effect heeft, dat er geen levende tumorcellen meer kunnen worden aangetoond in de verwijderde slokdarm. In een grote landelijke studie (de SANO-trial) wordt onderzocht of in deze groep patiënten een operatie mogelijk achterwege kan worden gelaten. In plaats daarvan ondergaan patiënten regelmatig onderzoeken in het ziekenhuis, om te controleren of de kanker wegblijft. Deze behandeling wordt actieve surveillance genoemd. De eerste resultaten van deze SANO-studie worden eind 2023 verwacht.

In de NOSANO-studie is parallel aan de SANO-studie onderzocht hoe patiënten denken over deze nieuwe behandelmogelijkheid: waarom kiest een patiënt na chemotherapie en bestraling òf voor actieve surveillance òf voor een directe operatie? Veel factoren kunnen hierin een rol spelen, bijvoorbeeld angst voor terugkeer van de kanker, de kans op complicaties bij een operatie, maar ook andere, heel persoonlijke overwegingen kunnen doorslaggevend zijn.

De resultaten van de NOSANO-studie laten zien dat de behandelvoorkeur samenhangt met de manier waarop iemand omgaat met de dreiging van de kanker. De verschillende voorkeuren hangen samen met wat iemand belangrijk vindt in het leven, en wat dat is verschilt per persoon. Om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen in het maken van een behandelkeuze, zijn er voorlichtingsfilmpjes gemaakt voor patiënten. Deze filmpjes laten zien dat er verschillende redenen zijn om te kiezen voor een bepaalde behandeling.

Meer informatie over dit onderzoek en de voorlichtingsfilmpjes voor patiënten zijn te vinden op deze website.

Back To Top