SPKS zoekt een vrijwilliger informatievoorziening

Wat doet SPKS?

SPKS zet zich in voor mensen die kanker aan maag of slokdarm hebben (gehad) en hun naasten. SPKS maakt zich daarom sterk voor de best mogelijke zorg, met behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor patiënten met maag- of slokdarmkanker.

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons, het bestuur van de SPKS, wil helpen met onze informatievoorziening. Wij geven die informatie via: 

  • Onze nieuwsbrieven (3 tot 4 per jaar) 
  • Onze website 
  • Ons blad “Doorgang” dat 3 keer per jaar verschijnt. 

Wat ga jij doen?

  • Voor onze nieuwsbrieven gaat het om het redigeren van de nieuwsbrief en het in overleg met het bestuur vaststellen van de onderwerpen. 
  • Voor wat betreft onze website gaat het om het aanleveren van artikelen over actuele onderwerpen. 
  • Voor ons blad “Doorgang” gaat het om het participeren in het redactieoverleg. Aan dit overleg neemt naast het bestuur een tweetal externe redactieleden deel.  

Veel informatie wordt aangeleverd door het secretariaat en de NFK. In dat geval gaat het om het selecteren van het gewenste informatiekanaal. 

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Henk Jan Peterse (voorzitter@spks.nl) of de secretaris, de heer André Bijeman (secretaris@spks.nl).  

Back To Top